Lezing hersenstichting

Willem Gotink verzorgde dinsdagavond 26 februari onder grote belangstelling van onze EHBO’ers een lezing over de Hersenstichting. Na eerst algemene kennis te delen over onze hersenen, richtte hij zijn verhaal voornamelijk op de beroerte. Onder deze verzamelnaam vallen TIA, herseninfarct en hersenbloeding. Een CVA (cerebrovasculair Accident) is de medische term hiervoor.
Diverse leden wisten met hun ervaringsverhalen een extra dimensie te geven aan de lezing en benadrukten nogmaals dat uitzonderingen in de bekende symptomen ook voorkomen. Echter, bij het grootste deel van mensen die getroffen zijn door een beroerte, kunnen we zeker het welbekende ‘Mond, spraak, arm: beroertealarm’ toepassen. Dit is voor ons EHBO’ers een geheugensteuntje voor een aantal tests om het vermoeden van een beroerte uit te spreken. Van groot belang is een snelle alarmering zodat het slachtoffer zo snel mogelijk in het ziekenhuis terecht komt. Op deze avond bleek maar weer hoe vaak een beroerte voor kan komen en niet alleen bij ouderen. Het leren herkennen van een (vermoedelijke) beroerte is van levensbelang en leer je bij ons op de cursus EHBO.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.