EHBO vereniging Camillus opgeheven

Op 4 juni 2018 hakte EHBO Vereniging Camillus de knoop door: na 71 jaar gaat de vereniging op in de grootste EHBO vereniging van Uithoorn. In een speciale vergadering legde het bestuur de kwestie voor aan haar leden.

Jarenlang heeft de vereniging met veel liefde en plezier EHBO lessen verzorgd. “Zo een besluit is niet eenvoudig te nemen, hier zijn veel gesprekken aan vooraf gegaan.” meldt voorzitter Jan Zeldenthuis. Helaas bleek het niet langer haalbaar om de vereniging in stand te houden. Mede door een gebrek aan mensen voor in het bestuur en de daling van het aantal leden werd een dergelijke stap onvermijdelijk. “Uiteraard hebben we gelijk gekeken naar een goede oplossing voor onze leden. Wij denken deze gevonden te hebben bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO afdeling Uithoorn. Wij willen onze vereniging op laten gaan in deze vereniging. Het betreft dus géén fusie.” benadrukt Zeldenthuis. In het verenigingsleven zit veel emotie. Afscheid nemen zal dan ook gaan met een lach en een traan. De mooie herinneringen blijven echter.

Namens de KNV EHBO afdeling Uithoorn heet voorzitter Hans Visscher de leden van Camillus van harte welkom bij onze vereniging: “We zijn erg enthousiast dat Camillus ons benaderd heeft. We bieden graag iedereen een plek binnen onze vereniging. Hopelijk gaan zij zich net zo thuis voelen bij ons als bij Camillus!” Aldus Visscher.

“Het zal ongetwijfeld even wennen zijn, daarom organiseren wij een kennismakingsavond waarbij leden van beide verenigingen kennis met elkaar kunnen maken. Ook biedt dit leden van Camillus de gelegenheid het bestuur en de instructeurs van de KNV EHBO afdeling Uithoorn  te ontmoeten. Deze avond organiseren we bij de start van het seizoen op 2 oktober.”

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.