Algemene ledenvergadering 20 maart

Het voltallig bestuurDinsdag 20 maart hield KNV EHBO afdeling Uithoorn weer haar jaarlijkse ledenvergadering. Dit jaar bestaan wij alweer 65 jaar! Dat werd gevierd met een lekker gebakje.

Dit jaar stond een aantal interessante zaken op het programma. Eén daarvan betrof onze leslocatie. Al jaren geven wij les in Sporthal De Scheg. Lange tijd is het onduidelijk geweest wat er met de sporthal zal gebeuren: slopen en volledig opbouwen, deels vernieuwen of helemaal weg. In de jaarvergadering wist voorzitter Hans Visscher te melden dat het huidige pand tegen de vlakte gaat en dat hier een nieuw gebouw voor in de plaats komt. Hierbij wordt rekening gehouden met verenigingen die ook een plek krijgen. Nu ook het Buurtnest gesloopt wordt, zullen ook deze verenigingen een nieuwe plek moeten zoeken.

Bestuursleden

Dit jaar was secretaris Ria van Geem weer verkiesbaar. Zij doet al vele jaren uitstekend werk om onze vereniging draaiende te houden. Gelukkig was zij bereid een nieuw termijn te aanvaarden. Het bestuur verwelkomden ook weer een nieuw bestuurslid: Maruja Campanario van ‘t Lam. Penningmeester Tinus Smits gaf uitgebreid toelichting op de financiën van onze vereniging. Hieruit kon geconcludeerd worden dat wij financieel gezond zijn. Ook de kascommissie was tevreden over de wijze waarop Tinus onze financiën heeft beheerd.

Privacy & jaarspeldjes

Een ander interessant punt was de privacywetgeving AVG die op 25 mei van kracht gaat. Ook wij als vereniging moeten aan deze wetgeving voldoen. Hier wordt hard aan gewerkt. Zoals elk jaar was het natuurlijk weer tijd om de jaarspeldjes uit te delen. Dit jaar was één van onze leden zelfs al 35 jaar bij onze vereniging. We zijn er trots op dat zoveel leden zich zo lang al thuis voelen bij onze vereniging! Iedereen kreeg uit handen van de voorzitter het speldje uitgereikt.

Inzet verlenen

Onze vereniging verleent bij veel (sport)evenementen in onze gemeente inzet. Dit zouden wij niet kunnen doen zonder onze EHBO’ers die vrijwillig deze taak op zich nemen. Dankzij hen kunnen we ook het afgelopen jaar weer terugkijken op een heel mooi seizoen en helpt dit onze vereniging financieel gezond te houden. Onze dankbaarheid willen wij niet alleen in woorden uitdrukken en daarom ontvingen alle EHBO’ers die inzet verleend hebben uit handen van materiaalman Willem van Eck een cadeaubon als dank. Hopelijk mogen we ook dit jaar weer rekenen op hun fijne inzet.

Diploma-uitreiking

Tijdens de jaarvergadering was ook het moment om de diploma’s uit te reiken aan de geslaagden van de onlangs afgeronde EHBO opleiding. Iedereen weer geslaagd, een fantastisch resultaat! De avond werd afgesloten met een drankje en gezellig napraten.

Ben je ook op zoek naar een mooie en gezonde vereniging voor het volgen van een EHBO cursus of herhalingslessen om je diploma geldig te houden? Neem dan een kijkje op bij ons cursusaanbod. Al onze lessen worden op dinsdagavond gehouden en gegeven volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.